wyszukiwanie zaawansowane
1 » Polityka prywatności - bezpieczeństwo, "cookies"2

Polityka prywatności - bezpieczeństwo, "cookies"

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133 poz.883 z późn.zm.)

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych klientów, korzystających ze sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.sklep-omnibus.pl

 2. Administratorem danych osobowych podanych w celu wystawienia faktury i realizacji zamówień ze sklepu internetowego: www.sklep-omnibus.pl jest właściciel sklepu, firma Omnibus Sprzęt Medyczny A. Kozłowska-Laskowska i A. Laskowski s.c. , z siedzibą w Kwidzynie (82-500), ul. Różana 2, Dankowo, NIP 581-187-50-25, REGON 220219745, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Kwidzyna pod numerami 7177 z dnia 18.10.2000 oraz 9203 z dnia 13.04.2006 r. telefon +55 2615092, faks: +55 2793382, adres poczty elektronicznej: omnibus@omnibus-med.com.pl i dane te są wykorzystywane tylko w celu realizacji złożonych zamówień i nie są przekazywane osobom trzecim.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe w celu realizacji zamówień, ma prawo do wglądu w treść tych danych oraz do ich aktualizacji i poprawiania.

 4. Dane osobowe klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 6. Wszelkie dane, podawane przez klienta będą przetwarzane przez sprzedawcę w celu realizacji zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy klientem zamawiającym a sprzedawcą.
  Dostęp do danych osobowych mają tylko pracownicy sklepu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

 7. W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi w celu realizacji przesyłki na zlecenie Administratora.
  W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

 8. Dane osobowe klienta są zbierane w przypadku dobrowolnej rejestracji w sklepie internetowym poprzez założenie konta oraz w przypadku, gdy klient dokonuje zakupu bez zakładania konta w sklepie internetowym.

  a)w przypadku rejestracji konta w sklepie internetowym, klient podaje następujące dane:

  imię, nazwisko, adres (ulica, nr domu, kod, miasto, województwo, kraj), adres elektronicznej poczty, telefon, telefon kontaktowy

  Firmy i przedsiębiorcy podają dodatkowo numer NIP.

  Podane powyżej dane mogą być poprawiane i zmieniane przez klienta po zalogowaniu na swoje konto.

  b)w przypadku jednorazowego składania zamówienia, bez rejestracji konta, klient podaje następujące dane:

  imię, nazwisko, adres (ulica, nr domu, kod, miasto, województwo, kraj), adres elektronicznej poczty, telefon, telefon kontaktowy

  Firmy i przedsiębiorcy podają dodatkowo numer NIP.

  c)w przypadku kontaktu telefonicznego bądź mailem w celu złożenia zamówienia, klient podaje następujące dane:

  imię, nazwisko, adres (ulica, nr domu, kod, miasto, województwo, kraj), adres elektronicznej poczty, telefon, telefon kontaktowy

  Firmy i przedsiębiorcy podają dodatkowo numer NIP.

 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej klient może kontaktować się z administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres administratora wskazany w pkt.2 niniejszej polityki prywatności.

 10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 11. Administrator, firma Omnibus Sprzęt Medyczny A.Kozłowska-Laskowska i A.Laskowski s.c. nigdy nie zwraca się do klienta sklepu internetowego posiadającego konto, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępu do konta.

 12. W przypadku , gdy zarejestrowany klient sklepu internetowego utracił hasło dostępu do konta, sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta klienta. W tym celu klient podczas logowania wpisuje adres poczty elektronicznej (podany podczas rejestracji) i wciska przycisk „zapomniałeś hasło”, ponownie wpisuje adres poczty elektronicznej i wciska przycisk „kontynuuj”. Nowe hasło zostanie automatycznie przesłane na adres poczty elektronicznej podanej podczas rejestracji konta.

  Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym www.sklep-omnibus.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego numeru zamówienia oraz adresu e-mail do Okazje.info z siedzibą w Łodzi oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy www.sklep-omnibus.pl i Okazje.info swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie sklep-omnibus.pl w ramach http://www.okazje.info.pl/s/wiarygodne-opinie-dla-uzytkownikow.html Programu Wiarygodne Opinie  (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

  Zmiana polityki bezpieczeństwa
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne
  funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy Cię
  drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej
  polityki prywatności.

 

POLITYKA COOKIES
 

Pliki "cookies" to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. "Cookie" jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Pliki "cookies" w naszym sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację danego klienta. Oprogramowanie sklepu zapisuje informacje w plikach "cookies" dotyczących obszarów:

Po stronie sklepu są wykorzystywane "cookies"

1. Id sesji - tymczasowe "cookie", które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej - dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom sklepu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się w serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w serwisie użytkownika - dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła (w "cookie" nie jest zapisywane hasło oraz login - tylko numer sesji klienta, który nie identyfikuje danych osobowych klienta).

2. Informacje tworzenia statystyk. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są m.in. narzędzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer, Chrome) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu "cookies" na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia w zapisywaniu plików "cookies"

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać, że brak akceptacji niektórych lub wszystkich plików cookies może spowodować brak możliwości poprawnego korzystania ze sklepu lub ograniczenia jego funkcjonalności.

Udostępnianie plików "cookies"

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem sklepu reklamodawców oraz partnerów, a także mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

Sklep internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Omnibus Sprzęt Medyczny s.c. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obwiązujące na tych stronach. Zachęcamy klientów, by po przejściu, za pośrednictwem sklepu internetowego, na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą.

W sprawie pytań odnośnie polityki prywatności zachęcamy do kontaktu: omnibus@omnibus-med.com.pl

 

Data modyfikacji: 19.12.2017


 


Przejdź do strony głównej

Opinia o produkcie

Ssak zgodny z opisem, faktycznie mocny i łatwy w obsłudze. Dość szybko wytwarza potrzebną do odsysania próżnię. Manometr i pokrętło do regulacji siły…
Ocena produktu 5/5

Kontakt

 • Omnibus Sprzęt Medyczny
  NIP: 581-187-50-25
 • E-mail:zamowienia@omnibus-med.com.pl
 • Telefon55 261 50 92
 • Fax55 279 33 82
 • Godziny działania sklepupon.-pt. w godz.7.30-15.30, w pozostałych godzinach przyjmujemy automatycznie zamówienia internetowe.

Statystyka

 • Ilość produktów: 261
 • Ilość kategorii: 39
 • Ilość promocji: 10
 • Ilość nowości: 29
 • Aktualnie klientów na stronie: 12
 • Sklep odwiedziło: 312662 klientów
 • Sklep działa od: 26-01-2015
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl