wyszukiwanie zaawansowane
Strona g艂贸wna1Regulamin
Producenci

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

z dnia 23 maja 2018 r. z p贸藕niejszymi zmianami obejmuj膮ce rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych "RODO"

Niniejszy regulamin okre艣la og贸lne warunki, zasady oraz spos贸b dokonywania zakup贸w w sklepie internetowym www.sklep-omnibus.pl, prowadzonym przez Omnibus Sprz臋t Medyczny A. Koz艂owska-Laskowska i A.Laskowski s.c., z siedzib膮 w Kwidzynie, ul. R贸偶ana 2, Dankowo.

I.POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Sprzedawc膮 i w艂a艣cicielem sklepu www.sklep-omnibus.pl jest firma Omnibus Sprz臋t Medyczny A. Koz艂owska-Laskowska i A. Laskowski s.c. , z siedzib膮 w Dankowie, ul. R贸偶ana 2, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-187-50-25, REGON 220219745, wpisana do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Kwidzyna pod numerami 7177 z dnia 18.10.2000 oraz 9203 z dnia 13.04.2006 r. telefon +55 2615092, faks: +55 2793382, adres poczty elektronicznej: omnibus@omnibus-med.com.pl

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsument贸w korzystaj膮cych ze sklepu internetowego www.sklep-omnibus.pl

 3. Administratorem danych osobowych podanych w celu wystawienia faktury i realizacji zam贸wie艅 ze sklepu internetowego: www.sklep-omnibus.pl jest firma Omnibus Sprz臋t Medyczny A.Koz艂owska-Laskowska i A.Laskowski s.c. i dane te s膮 wykorzystywane tylko w celu realizacji z艂o偶onych zam贸wie艅 i nie s膮 przekazywane osobom trzecim z wyj膮tkiem firm kt贸re s膮 niezb臋dne do realizacji zam贸wienia tj.
 • DPD Polska Sp. z o.o. z siedzib膮 pod adresem Mineralna 15, 02-274 Warszawa.
 • BPS Paczka z siedzib膮 w Gda艅sku Poczta Polska Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 pod adresem Rodziny Hiszpa艅skich 8, 00-940 Warszawa
W przypadku p艂atno艣ci elektronicznej:

 

Dodatkowo przepisy prawa wymagaj膮 od nas przetwarzania Twoich danych dla cel贸w rachunkowych i podatkowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ka偶da osoba, kt贸ra udost臋pni艂a swoje dane osobowe w celu realizacji zam贸wie艅, ma prawo do wgl膮du w tre艣膰 tych danych oraz do ich aktualizacji, poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz usuni臋cia.

 1. Definicje:

4.1 dzie艅 roboczy - oznacza dzie艅 tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy

4.2 dostawa - faktyczna czynno艣膰 maj膮ca na celu dostarczenie klientowi sklepu zam贸wionego produktu przez sprzedaj膮cego za po艣rednictwem dostawcy

4.3 dostawca - podmiot realizuj膮cy dostaw臋 towar贸w: firma kurierska b膮d藕 Poczta Polska S.A.

4.4 formularz rejestracji - formularz dost臋pny w sklepie internetowym www.sklep-omnibus.pl , umo偶liwiaj膮cy tworzenie konta

4.5 formularz zam贸wienia - interaktywny formularz dost臋pny w sklepie internetowym www.sklep-omnibus.pl , za pomoc膮 kt贸rego mo偶liwe jest z艂o偶enie zam贸wienia tzn. wyb贸r i dodawanie wybranych produkt贸w do elektronicznego koszyka, wyb贸r sposobu dostawy (dostawcy), sposobu p艂atno艣ci oraz wyb贸r zam贸wienia w drodze zak艂adania konta poprzez formularz rejestracyjny lub bez rejestracji konta

4.6 has艂o - oznacza ci膮g znak贸w literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez klienta podczas dobrowolnej rejestracji i zak艂adania konta w sklepie internetowym www.sklep-omnibus.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dost臋pu do konta klienta

4.7 klient - osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez obowi膮zuj膮ce przepisy, tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych. Klientem jest r贸wnie偶 osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra zawiera umow臋 sprzeda偶y ze sprzedawc膮

4.8 konsument - osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 (dokonuje nabycia towar贸w na w艂asny u偶ytek)

4.9 kodeks cywilny - Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z p贸藕niejszymi zmianami

4.10 konto - indywidualny , utworzony dla klienta panel, oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em podanym przez klienta podczas rejestracji, w kt贸rym gromadzone s膮 dane podane przez klienta dane oraz informacje o z艂o偶onych przez niego zam贸wieniach w sklepie internetowym

4.11 login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, jest w艂a艣ciwym adresem poczty elektronicznej Klienta. Wymagany jest wraz z has艂em do za艂o偶enia i wchodzenia do konta klienta sklepu internetowego

4.12 produkt - towar, dost臋pna w sklepie internetowym rzecz ruchoma b膮d藕 us艂uga, b臋d膮ca przedmiotem umowy sprzeda偶y pomi臋dzy klientem a sprzedawc膮

4.13 regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego

4.14 rejestracja - faktyczn膮 dokonana czynno艣膰, w spos贸b okre艣lony w regulaminie, wymagana dla korzystania przez klienta ze wszystkich funkcjonalno艣ci sklepu internetowego. Rejestracja nie jest wymagana do z艂o偶enia zam贸wienia w sklepie internetowym

4.15 sklep internetowy - internetowy sklep sprzedawcy , dzia艂aj膮cy w domenie: www.sklep-omnibus.pl

4.16 sprzedawca - Omnibus Sprz臋t Medyczny A. Koz艂owska-Laskowska i A. Laskowski s.c., z siedzib膮 w Dankowie, przy ul. R贸偶anej 2, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-187-50-25, REGON 220219745 wpisana do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Kwidzyna pod numerami 7177 z dnia 18.10.2000 oraz 9203 z dnia 13.04.2006 r. telefon +55 261 50 92, faks: +55 279 33 82, adres poczty elektronicznej: omnibus@omnibus-med.com.pl

4.17 umowa sprzeda偶y - umowa sprzeda偶y produktu zawierana albo zawarta na odleg艂o艣膰 pomi臋dzy klientem a sprzedawc膮 za po艣rednictwem sklepu internetowego, na zasadach okre艣lonych w regulaminie sklepu internetowego

4.18 ustawa, ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 z p贸zn. zm.)

4.19 zam贸wienie - o艣wiadczenie woli klienta, sk艂adane za pomoc膮 formularza zam贸wienia sklepu internetowego w celu zawarcia umowy sprzeda偶y towaru ze sprzedawc臋

 1. Firma Omnibus Sprz臋t Medyczny A. Koz艂owska-Laskowska i A. Laskowski s.c. posiada wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym maj膮tkowe prawa autorskie, prawa w艂asno艣ci intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu.

Zdj臋cia i opisy w ofertach (za wyj膮tkiem zdj臋膰 prezentowanych w sklepie internetowym w celu prezentacji towar贸w, do kt贸rych to prawa autorskie nale偶膮 do podmiot贸w trzecich) nale偶膮 do sprzedawcy, a korzystanie z nich czy kopiowanie mo偶e nast臋powa膰 wy艂膮cznie za zgod膮 sprzedawcy.

 1. Ceny podane w sklepie internetowym podane s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 podatek VAT. Ceny nie zawieraj膮 koszt贸w wysy艂ki. O kosztach dostawy (w tym op艂atach za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe), klient informowany jest na stronach sklepu internetowego w trakcie sk艂adania zam贸wienia.

 

II.REJESTRACJA

 1. Do dokonywania zam贸wie艅 w sklepie internetowym nie jest konieczne zak艂adanie konta i rejestracja.

 2. Aby za艂o偶y膰 konto, klient zobowi膮zany jest dokona膰 dobrowolnej i bezp艂atnej rejestracji.

 3. Rejestracja polega na wype艂nieniu przez klienta formularza rejestracyjnego (informacje o moim koncie) udost臋pnionego przez sprzedawc臋 na stronie sklepu internetowego, ustaleniu indywidualnego has艂a, zatwierdzeniu i zapisaniu danych poprzez przes艂anie wype艂nionego formularza rejestracyjnego drog膮 elektroniczn膮 do sprzedawcy. Zatwierdzenie rejestracji odbywa si臋 poprzez wyb贸r i klikni臋cie odpowiednie funkcji w formularzu rejestracyjnym.

 4. Po zapoznaniu si臋 z regulaminem, klient akceptuje jego tre艣膰 poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji formularza rejestracyjnego.

 5. Podczas rejestracji, klient ma wyb贸r cel贸w, w jakich podane osobowe maj膮 by膰 przetwarzane. Szczeg贸艂owe informacje na ten temat znajduj膮 si臋 w polityce prywatno艣ci.

 6. Po zatwierdzeniu i przes艂aniu wype艂nionego formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej klienta podany w formularzu rejestracyjnym, zostaje wys艂ane potwierdzenie rejestracji w sklepie internetowym. Od tego momentu klient ma mo偶liwo艣膰 dost臋pu do konta klienta, przegl膮dania historii zam贸wie艅, dodawania opinii o produktach sklepu internetowego i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji, za wyj膮tkiem loginu.

 7. Sprzedawca nigdy nie prosi klienta o udost臋pnienie mu has艂a.

 

III.ZAM脫WIENIE

 1. Do z艂o偶enia zam贸wienia w sklepie internetowym niezb臋dne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. Informacje zawarte w sklepie internetowym nie stanowi膮 oferty sprzedawcy, w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 3. Zawarcie umowy sprzeda偶y pomi臋dzy klientem a sprzedawc膮 nast臋puje po wcze艣niejszym z艂o偶eniu przez klienta zam贸wienia, za pomoc膮 formularza zam贸wienia w sklepie internetowym.

Zam贸wienia mog膮 by膰 sk艂adane elektronicznie za po艣rednictwem formularza zam贸wienia w sklepie internetowym 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu.

 1. Sk艂adaj膮c zam贸wienie, za po艣rednictwem sklepu internetowego, klient wybiera produkty oraz ich ilo艣膰 do koszyka. Po skompletowaniu zam贸wienia, klient wybiera spos贸b dostawy, zatwierdza go poleceniem „do kasy”. Klientowi zostanie wystawiona faktura sprzeda偶y. Nast臋pnie klient wybiera adres dostawy i spos贸b zap艂aty za wybrane towary oraz ma mo偶liwo艣膰 dodania komentarza i informacji do sk艂adanego zam贸wienia. Wys艂anie formularza zam贸wienia nast臋puje poprzez wybranie przez klienta przycisku „potwierd藕 zam贸wienie”. Ka偶dorazowo klient informowany jest, za pomoc膮 formularza, o 艂膮cznej cenie za towar, dostaw臋 i innych dodatkowych kosztach, kt贸re zobowi膮zany jest ponie艣膰 w zwi膮zku z umow膮 sprzeda偶y.

 2. Poszczeg贸lne towary mog膮 wymaga膰 podania dodatkowych informacji np. kolor, rozmiar. W takich sytuacjach prosimy o podanie indywidualnych szczeg贸艂贸w w komentarzu do zam贸wienia.

 3. Z艂o偶enie zam贸wienia stanowi z艂o偶enie sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzeda偶y towar贸w b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia. Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 przenie艣膰 na kupuj膮cego w艂asno艣膰 rzeczy i wyda膰 mu rzecz, a kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 rzecz odebra膰 i zap艂aci膰 za ni膮 sprzedawcy uzgodnion膮 cen臋.

 4. Po z艂o偶eniu zam贸wienia, klient otrzymuje ze sklepu internetowego, na podany adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia. Jednocze艣nie sprzedawca przyjmuje zam贸wienie do realizacji. Z chwil膮 otrzymania przez klienta wiadomo艣ci e mail o otrzymaniu i realizacji zam贸wienia, zawarta zostaje umowa sprzeda偶y mi臋dzy klientem a sprzedawc膮.

 

IV.P艁ATNO艢CI

 1. Sprzedawca udost臋pnia klientowi nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci za zam贸wione w sklepie internetowym towary:

a) p艂atno艣膰 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki

b) p艂atno艣膰 got贸wk膮 w sklepie przy odbiorze osobistym w siedzibie sprzedawcy: ul. R贸偶ana 2, Dankowo, 82-500 Kwidzyn

c) p艂atno艣膰 przelewem bankowym na rachunek sprzedawcy: 93 1090 2620 0000 0001 1517 8434 w banku BZWBK O/Starogard Gd.

d) p艂atno艣膰 elektroniczna za po艣rednictwem bezpiecznego serwisu przelewy24 (Regulamin p艂atno艣ci znajduje si臋 na stronie:www.przelewy24.pl).
Obs艂ug臋 p艂atno艣ci elektronicznych prowadzi: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji P艂atniczej do rejestru krajowych instytucji p艂atniczych prowadzonego przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 .
Operatorem kart p艂atniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅, wpisany do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 聳 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 1. W przypadku wyboru przez klienta p艂atno艣ci got贸wk膮 przy odbiorze osobistym, p艂atno艣ci przelewem b膮d藕 p艂atno艣ci elektronicznych, klient zobowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzeda偶y.

 2. W przypadku wyboru p艂atno艣ci za pobraniem, klient zobowi膮zany jest do dokonania zap艂aty przy odbiorze przesy艂ki.

 3. W przypadku niewywi膮zania si臋 klienta z terminowego dokonania zap艂aty, sprzedawca wyznacza klientowi dodatkowy termin na dokonanie p艂atno艣ci i informuje o tym klienta za po艣rednictwem poczty elektronicznej. Po up艂ywie tego terminu, sprzedawca odst膮pi od umowy sprzeda偶y i usunie zam贸wienie ze sklepu internetowego, przesy艂aj膮c klientowi stosown膮 informacj臋 poczt膮 elektroniczn膮.

 

V.DOSTAWA

 1. Dostawa produktu dost臋pna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych kraj贸w europejskich (Irlandia, Wielka Brytania, Niemcy).

 2. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 dostarczy膰 towar bez wad.

 3. Dostawa produktu do klienta jest odp艂atna, chyba 偶e umowa sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszt dostawy produkt贸w jest wskazywany ka偶dorazowo klientowi na stronie sklepu podczas sk艂adania zam贸wienia.

 4. Odbi贸r osobisty jest bezp艂atny i mo偶liwy w godzinach pracy biura handlowego sprzedawcy: od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach: 8:00 – 16:00.

 5. Ka偶dy towar, dost臋pny w magazynie, wysy艂amy w terminie do 2 dni roboczych od daty wyboru p艂atno艣ci za pobraniem b膮d藕 potwierdzenia wp艂aty (przy p艂atno艣ci przelewem, elektronicznych p艂atno艣ciach). Wyj膮tkiem s膮 oferty, w kt贸rych podano informacj臋 o produktach „na zam贸wienie” - klient otrzymuje od sprzedawcy informacj臋 o terminie realizacji zam贸wienia indywidualnie telefonicznie b膮d藕 poczt膮 elektroniczn膮.

 6. Sprzedawca udost臋pnia klientowi nast臋puj膮ce sposoby dostawy, zam贸wionych w sklepie internetowym, produkt贸w:

a) odbi贸r osobisty w siedzibie sprzedawcy: Dankowo, ul. R贸偶ana 2, 82-500 Kwidzyn od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach: 7:30 – 16:00 lub w innych godzinach - po uzgodnieniu z klientem

b) firm膮 kuriersk膮 „DPD” lub innym kurierem

c) Poczt膮 Polsk膮 S.A.

 1. Koszt dostawy uzale偶niony jest od wagi produktu oraz jego warto艣ci (w przypadku wyboru dostawy kurierem i p艂atno艣ci za pobraniem). Koszt ka偶dorazowo widoczny jest po w艂o偶eniu produktu do internetowego koszyka. Koszty dostawy wymienione s膮 r贸wnie偶 w zak艂adce "INFORMACJE"/ "DOSTAWA" na stronie sklepu internetowego.

 2. Zam贸wiony produkt dostarczany jest do klienta, na wskazany przez niego adres, za po艣rednictwem dostawcy wybranego podczas sk艂adania formularza zam贸wienia przez klienta.

 3. Po wys艂aniu klientowi zam贸wionego produktu, sprzedawca niezw艂ocznie informuje o tym fakcie klienta za po艣rednictwem podanej podczas sk艂adania zam贸wienia poczty elektronicznej.

 4. Sprzedawca odpowiednio i starannie zabezpiecza przesy艂k臋 na czas transportu. Jednak gdyby mimo to, przesy艂ka okaza艂a si臋 niekompletna, wadliwa lub uszkodzona, klient powinien niezw艂ocznie powiadomi膰 o tym fakcie sprzedawc臋. Je偶eli przesy艂ka dotar艂a do klienta w stanie wskazuj膮cym na ubytek lub uszkodzenie podczas transportu, klient ma prawo 偶膮da膰 od pracownika dostawcy (listonosz, kurier) sporz膮dzenia w艂a艣ciwego protoko艂u.

 5. Wszystkie przesy艂ki wysy艂ane przez sklep internetowy s膮 ubezpieczone. W razie zagini臋cia lub zagubienia, sprzedawca bierze na siebie pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰. Klient w takim przypadku otrzyma pe艂nowarto艣ciowy towar lub zwrot pieni臋dzy.

 6. W przypadku nieodebrania przez klienta przesy艂ki i jej zwrotu do sprzedawcy, sprzedawca skontaktuje si臋 z klientem telefonicznie b膮d藕 drog膮 internetow膮 w celu uzgodnienia terminu i koszt贸w ponownego dostarczenia zam贸wionych produkt贸w.

 

VI.R臉KOJMIA I REKLAMACJE

 1. R臋kojmia to tryb dochodzenia odpowiedzialno艣ci od sprzedawcy (przedsi臋biorcy) w zwi膮zku z ujawnion膮 wad膮 fabryczn膮 (niezgodno艣ci膮 z umow膮) lub prawn膮 kupionego towaru konsumpcyjnego.

 2. W sytuacji wyst膮pienia wady, konsument mo偶e z艂o偶y膰 do sprzedawcy reklamacj臋 z tytu艂u r臋kojmi i za偶膮da膰 jednego z czterech dzia艂a艅: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obni偶enia ceny lub odst膮pienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wyb贸r 偶膮dania zale偶y od konsumenta. Je偶eli sprzedawca nie zgadza si臋 z tym wyborem, mo偶e zaproponowa膰 inne rozwi膮zanie: pod uwag臋 b臋d膮 brane nast臋puj膮ce okoliczno艣ci:

- 艂atwo艣膰 i szybko艣膰 wymiany lub naprawy towaru

- charakter wady – istotna czy nieistotna

- to, czy towar by艂 wcze艣niej reklamowany

 1. Aby skorzysta膰 z r臋kojmi wadliwego produktu, konsument mo偶e:

a) z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y, chyba 偶e sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wad臋 usunie.

Wymiana produktu lub usuni臋cie wady przez sprzedawc臋 nie ma zastosowania, je艣li produkt (przedmiot r臋kojmi) by艂 ju偶 wymieniony lub naprawiany przez sprzedawc臋 albo sprzedawca nie spe艂ni艂 obowi膮zku wymiany towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wad.

Klient mo偶e, zamiast zaproponowanego przez sprzedawc臋 usuni臋cia wady, 偶膮da膰 wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez klienta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w, w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawc臋. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by klienta inny spos贸b zaspokojenia.

呕膮daniu obni偶enia ceny powinno towarzyszy膰 okre艣lenie kwoty, o kt贸r膮 cena ma by膰 obni偶ona (z uwzgl臋dnieniem warto艣ci towaru z wad膮 i towaru pe艂nowarto艣ciowego).

b) 偶膮da膰 wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usuni臋cia wady. Sprzedawca jest obowi膮zany wymieni膰 produkt wadliwy na wolny od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie, bez nadmiernych niedogodno艣ci dla klienta.

Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynieniu 偶膮daniu klienta, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z umow膮 sprzeda偶y produktu wadliwego, w spos贸b wybrany przez klienta jest niemo偶liwe lub, w por贸wnaniu z drugim z mo偶liwych 偶膮da艅, wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w, np. 偶膮danie wymiany ca艂ego urz膮dzenia na nowe, je艣li uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej warto艣ci.
Sprzedawca musi odnie艣膰 si臋 do 偶膮da艅 z tytu艂u r臋kojmi w terminie 14 dni od prawid艂owego zg艂oszenia przez konsumenta
(i otrzymania reklamowanego towaru - je艣li to konieczne).

Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od wydania produktu klientowi. 呕膮danie usuni臋cia wady lub wymiany produktu na wolny od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku od chwili stwierdzenia wady, lecz termin ten nie mo偶e zako艅czy膰 si臋 przed up艂ywem terminu okre艣lonego wy偶ej. W tym terminie klient mo偶e odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y lub z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny z powodu wady produktu. Je偶eli klient 偶膮da艂 wymiany produktu na wolny od wad lub usuni臋cia wady, termin do odst膮pienia od umowy sprzeda偶y lub z艂o偶enia o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany towaru lub usuni臋cia wady.

 2. Kupuj膮cy mo偶e sk艂ada膰 sprzedawcy reklamacje (w tym tak偶e zawiadomienie o niezgodno艣ci produktu z umow膮 sprzeda偶y lub zg艂oszenie odpowiedniego 偶膮dania sposobu doprowadzenia produktu do zgodno艣ci z umow膮 sprzeda偶y, lub z艂o偶enie o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y) w formie pisemnej w nast臋puj膮cy spos贸b:

a) pisemnie na adres siedziby sprzedawcy: Omnibus Sprz臋t Medyczny, ul. R贸偶ana 2, Dankowo, 82-500 Kwidzyn

b) w formie elektronicznej na adres: handlowy@omnibus-med.com.pl lub serwis@omnibus-med.com.pl

 1. Poprawnie z艂o偶ona reklamacja, umo偶liwiaj膮ca szybk膮 reakcj臋 sprzedaj膮cego, powinna zawiera膰:

a) imi臋, nazwisko, adres, adres elektronicznej poczty oraz spos贸b do kontaktu ze sprzedaj膮cym (np. telefon)

b) informacje i okoliczno艣ci dotycz膮ce przedmiotu reklamacji: rodzaj i czas wyst膮pienia niezgodno艣ci (wady) wraz ze wskazaniem 偶膮dania kupuj膮cego

c) dat臋 zawarcia umowy, ewentualnie dow贸d zakupu)

Wymogi te jedynie s膮 zaleceniem, aby w jak najszybszy i najefektywniejszy rozwi膮za膰 spraw臋 reklamacji. Nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 ani wa偶no艣膰 reklamacji.

 1. Je偶eli podane przez klienta informacje dotycz膮ce reklamacji b臋d膮 wymaga艂y uzupe艂nienia, sprzedawca zg艂osi si臋 do sk艂adaj膮cego reklamacj臋 z pro艣b膮 o uzupe艂nienie danych i wyja艣nienia.

 2. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji konsumenta w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania (i otrzymania reklamowanego towaru - je艣li to konieczne). Brak reakcji sprzedawcy w tym terminie oznacza automatyczne uznanie reklamacji za zasadn膮.

 3. W przypadku, gdy do ustosunkowania si臋 przez sprzedawc臋 do reklamacji klienta, lub do wykonania uprawnie艅 klienta wynikaj膮cych z r臋kojmi, niezb臋dne b臋dzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie poproszony (w formie pisemnej) o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy (na jego adres).

 

VII.GWARANCJA

 1. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym mog膮 by膰 obj臋te gwarancj膮, udzielon膮 przez producenta towaru b膮d藕 dystrybutora. Gwarancja nie ogranicza pozosta艂ych praw konsumenta.

 2. Ka偶dorazowo, informacja o obj臋ciu produktu gwarancj膮, podana jest przy opisie tego偶 produktu w sklepie internetowym.

 3. W celu egzekwowania praw wynikaj膮cych z gwarancji, nale偶y post臋powa膰 wed艂ug informacji zawartych w karcie gwarancyjnej.

 

VIII.ODST膭PIENIE OD UMOWY SPRZEDA呕Y

(Dotyczy um贸w sprzeda偶y zawartych od dnia 25 grudnia 2015 r.)

zgodnie z USTAW膭 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 1. Konsument, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wej艣cia w posiadanie zakupionego produktu, odst膮pi膰 od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w zwrotu produktu oraz pkt. 10 Dzia艂u VIII niniejszego Regulaminu. Termin do odst膮pienia od umowy sprzeda偶y wygasa po up艂ywie 14 dni kalendarzowych od dnia wej艣cia w posiadanie rzeczy przez konsumenta lub osob臋 trzeci膮, przez niego wskazan膮.

 2. Sprzedawca , firma Omnibus Sprz臋t Medyczny A. Koz艂owska-Laskowska i A. Laskowski s.c. musi zosta膰 poinformowany przez konsumenta o decyzji o odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y w spos贸b jednoznaczny, np. za pomoc膮 o艣wiadczenia, kt贸rego przyk艂ad znajduje si臋 na stronie sklepu internetowego w zak艂adce „Odst膮pienie od umowy” i kt贸re zawsze do艂膮czane jest do wysy艂anego do klienta zam贸wionego produktu.

 3. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶e by膰 z艂o偶one sprzedawcy np.:

a) pisemnie, na adres : Omnibus Sprz臋t Medyczny, ul. R贸偶ana 2, Dankowo, 82-500 Kwidzyn

b) w formie elektronicznej, za po艣rednictwem poczty elektronicznej, na adres: handlowy@omnibus-med.com.pl

Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

 1. Po otrzymaniu o艣wiadczenia/informacji o odst膮pieniu od umowy, Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza ten fakt konsumentowi na trwa艂ym no艣niku, za pomoc膮 poczty elektronicznej.

 2. W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

 3. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych, od daty otrzymania o艣wiadczenia konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy produktu (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy dost臋pny w sklepie internetowym).

Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 konsument, chyba 偶e konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

 1. Sprzedawca nie ponosi koszt贸w zwrotu produktu, co do kt贸rego nast膮pi艂o odst膮pienie od umowy. Wszystkie koszty bezpo艣rednie takiego zwrotu ponosi konsument.

 2. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 towar sprzedawcy niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odst膮pienia od umowy sprzeda偶y. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie produktu przed jego up艂ywem. Zwrot贸w konsument dokonuje na adres: ul. R贸偶ana 2, Dankowo, 82-500 Kwidzyn.

 3. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

 4. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie warto艣ci rzeczy w zwi膮zku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni spos贸b. Ma prawo zbada膰 charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki spos贸b, w jaki m贸g艂by to uczyni膰 w sklepie stacjonarnym. Nie mo偶e jednak u偶ywa膰 rzeczy w spos贸b nieograniczony. Je艣li tak robi, przedsi臋biorca ma prawo obci膮偶y膰 go dodatkowymi kosztami w zwi膮zku ze zmniejszeniem warto艣ci towaru.

 5. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do um贸w:

1) o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;

2) w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;

3) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

5) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

6) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

7) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;

8) w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;

9) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;

13) o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

 

IX.ODST膭PIENIE OD UMOWY SPRZEDA呕Y

(Dotyczy um贸w sprzeda偶y zawartych do dnia 25 grudnia 2015 r.)

Zgodnie z Ustaw膮 z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny

 1. Konsument, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰 mo偶e w terminie 10 dni kalendarzowych odst膮pi膰 od niej bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie.

 2. Sprzedawca, firma Omnibus Sprz臋t Medyczny A. Koz艂owska-Laskowska i A. Laskowski s.c. musi zosta膰 poinformowany przez konsumenta o decyzji o odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y w spos贸b jednoznaczny, np. za pomoc膮 o艣wiadczenia, kt贸rego przyk艂ad znajduje si臋 na stronie sklepu internetowego w zak艂adce „Odst膮pienie od umowy” i kt贸re zawsze do艂膮czane jest do wysy艂anego do klienta zam贸wionego produktu.

 3. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶e by膰 z艂o偶one sprzedawcy np. pisemnie, na adres: Omnibus Sprz臋t Medyczny, ul. R贸偶ana 2, Dankowo, 82-500 Kwidzyn lub w formie elektronicznej, za po艣rednictwem poczty elektronicznej, na adres: handlowy@omnibus-med.com.pl . Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

 4. Po otrzymaniu o艣wiadczenia/informacji o odst膮pieniu od umowy, Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza ten fakt klientowi za pomoc膮 poczty elektronicznej.

 5. Termin 10 dniowy, w kt贸rym konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy, liczy si臋 w przypadku umowy sprzeda偶y, od dnia wydania produktu.

 6. W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮 a konsument zwolniony jest z wszelkich zobowi膮za艅 w stosunku do sprzedawcy. To, co strony 艣wiadczy艂y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna w granicach zwyk艂ego zarz膮du. Sprzedawca niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych, od daty otrzymania o艣wiadczenia konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci konsumentowi dokonane przez niego p艂atno艣ci na wskazane przez konsumenta konto bankowe, chyba 偶e konsument wska偶e inny spos贸b. Je偶eli konsument dokona艂 jakichkolwiek przedp艂at, nale偶膮 si臋 od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedp艂aty.

 7. Sprzedawca nie ponosi koszt贸w zwrotu produktu, co do kt贸rego nast膮pi艂o odst膮pienie od umowy. Wszystkie koszty bezpo艣rednie takiego zwrotu ponosi konsument.

 8. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 towar sprzedawcy niezw艂ocznie na adres: ul. R贸偶ana 2, Dankowo, 82-500 Kwidzyn.

 9. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w wypadkach:

1) 艣wiadczenia us艂ug, rozpocz臋tego, za zgod膮 konsumenta,przed up艂ywem terminu odst膮pienia

2) dotycz膮cych nagra艅 audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych no艣nikach danych po usuni臋ciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

3) um贸w dotycz膮cych 艣wiadcze艅, za kt贸re cena lub wynagrodzenie zale偶y wy艂膮cznie od ruchu cen na rynku finansowym

4) 艣wiadcze艅 o w艂a艣ciwo艣ciach okre艣lonych przez konsumenta w z艂o偶onym przez niego zam贸wieniu lub 艣ci艣le zwi膮zanych z jego osob膮

5) 艣wiadcze艅, kt贸re z uwagi na ich charakter nie mog膮 zosta膰 zwr贸cone lub kt贸re ulegaj膮 szybkiemu zepsuciu

6) dostarczania prasy

7) us艂ug w zakresie gier hazardowych

X. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ DOST臉P DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci korzystania przez klienta b臋d膮cego konsumentem z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodze艅 roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur, dost臋pne s膮 w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych, miejskich rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz na stronach Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w www.uokik.gov.pl

 2. Klient b臋d膮cy konsumentem ma mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, takie jak np. wyszczeg贸lnione na stronie Urz臋du Ochrony Konsument贸w i Konkurencji : http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn膮 i wieloj臋zyczn膮 stron臋 internetow膮 z punktem kompleksowej obs艂ugi dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.

 

XI. PRZEDSI臉BIORCY

 1. Niniejszy dzia艂 regulaminu dotyczy wy艂膮cznie klient贸w nieb臋d膮cych konsumentami.

 2. Sprzedawca, w przypadku klienta nieb臋d膮cego konsumentem, ma prawo wymaga膰 przedp艂aty ca艂o艣ci lub cz臋艣ci p艂atno艣ci.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienie w dostawie wynik艂e z winy wybranego przewo藕nika (dostawcy).

 4. Klient, nie b臋d膮cy konsumentem, ma obowi膮zek sprawdzi膰 przesy艂k臋 przy odbiorze co do zawarto艣ci i braku uszkodze艅 podczas transportu. W przypadku stwierdzenia ubytku, uszkodzenia, klient zobowi膮zany jest do poinformowania sprzedawcy i ewentualnie sporz膮dzenia protoko艂u szkody z przewo藕nikiem (dostawc膮).

 5. Zgodnie z art. 558 par.1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno艣膰 sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za produkt wobec klienta nie b臋d膮cego konsumentem zostaje wy艂膮czona.

 6. Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy sprzedawc膮 a klientem nieb臋d膮cym konsumentem podlegaj膮 s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 sprzedawcy.

XII.POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Tre艣膰 oferty sklepu internetowego i umowy zawierane za jego po艣rednictwem sporz膮dzane s膮 w j臋zyku polskim.

 2. Firma Omnibus Sprz臋t Medyczny A. Koz艂owska-Laskowska i A. Laskowski s.c. zapewnia, 偶e wszystkie dane uzyskane od klient贸w wykorzystywane s膮 tylko w celu realizacji umowy sprzeda偶y zawartej za po艣rednictwem sklepu internetowego. Wszelkie dane na temat prywatno艣ci i bezpiecze艅stwa zawarte s膮 w zak艂adce „Polityka prywatno艣ci” na stronie sklepu internetowego.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z wa偶nych przyczyn takich jak: zmiana obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych, zmiany sposob贸w dostaw i p艂atno艣ci. Z zastrze偶eniem, 偶e zmiany te nie b臋d膮 narusza膰 praw ju偶 nabytych przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmian regulaminu klient贸w b臋d膮cych konsumentami. Zmiany regulaminu nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na z艂o偶one ju偶 zam贸wienia oraz realizowane umowy sprzeda偶y.

 4. Ka偶dy klient ma prawo do negocjacji cen i warunk贸w zakupu wybranych produkt贸w przed z艂o偶eniem zam贸wienia.

 5. Sprzedawca udost臋pnia wszystkie regulaminy zamieszczone w sklepie internetowym w celu zapisania na no艣niku trwa艂ym. Jednocze艣nie nie wyra偶a zgody na kopiowanie niniejszego regulaminu przez klient贸w nieb臋d膮cych konsumentami w celach komercyjnych.

 6. Sklep internetowy www.sklep-omnibus.pl jest uczestnikiem programu „Wiarygodne opinie” prowadzonego poprzez serwis www.okazje.info.pl przez firm臋: Grupa Okazje Sp. z o.o., zarejestrowan膮 w Polsce, z siedzib膮 w 艁odzi, 90-418 艁贸d藕, Al. Ko艣ciuszki 23/25, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy 艁odzi-艣r贸dmie艣cia pod numerem KRS0000513788, posiadaj膮ca nr NIP 7252071227 oraz nr REGON 101681944. Us艂uga polega na przesy艂aniu przez Grup臋 Okazje sp. z o.o. do klient贸w, za po艣rednictwem poczty elektronicznej informacji o mo偶liwo艣ci wystawienia opinii na temat transakcji dokonanej przez klienta w sklepie internetowym a tak偶e na zamieszczaniu w serwisie www.okazje.info.pl tych偶e opinii oraz programu „Google Opinie Konsumenckie” prowadzonego poprzez serwis www.google.pl przez firm臋: Google LLC („Google”), kt贸rej siedziba znajduje si臋 pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Us艂uga polega na przesy艂aniu przez Google LLC do klient贸w, za po艣rednictwem poczty elektronicznej informacji o mo偶liwo艣ci wystawienia opinii na temat transakcji dokonanej przez klienta w sklepie internetowym a tak偶e na zamieszczaniu w serwisie www.google.pl tych偶e opinii.

Klient dokonuj膮cy zakupu w sklepie internetowym www.sklep-omnibus.pl wyra偶a zgod臋 na przekazanie swojego numeru zam贸wienia oraz adresu e-mail do Okazje.info z siedzib膮 w 艁odzi i Google LLC z siedzib膮 w Mountain View oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy www.sklep-omnibus.pl, Okazje.info i Google LLC swoich danych osobowych w celu wype艂nienia ankiety z opini膮 o dokonanej transakcji w sklepie sklep-omnibus.pl w ramach http://www.okazje.info.pl/s/wiarygodne-opinie-dla-uzytkownikow.html Programu Wiarygodne Opinie oraz programu Google Opinie Konsumenckie (zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

 1. Sprzedawca przestrzega przepis贸w kodeksu cywilnego oraz innych ustaw maj膮cych zastosowanie przy sprzeda偶y w sklepie internetowym.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie maj膮 powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy, w szczeg贸lno艣ci:

- Kodeksu Cywilnego,

- Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U.144 poz. 1204 ze zm. 2002r.)

- dla um贸w sprzeda偶y zawartych od 25 grudnia 2014 r.: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.)

- dla um贸w zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. : Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22, poz. 271 z p贸zn.zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141, poz.1176 z p贸zn.zm.).

 


Przejd藕 do strony g艂贸wnej
Opinia o produkcie
Bardzo dobrej jako艣ci laryngoskop. Wart swojej ceny.
Ocena produktu 5/5
Kontakt
 • Omnibus Sprz臋t Medyczny
  NIP: 581-187-50-25
 • E-mail:zamowienia@omnibus-med.com.pl
 • Telefon55 261 50 92
 • Fax55 279 33 82
 • Godziny dzia艂ania sklepupon.-pt. w godz.8:00 - 16:00, w pozosta艂ych godzinach przyjmujemy automatycznie zam贸wienia internetowe.
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl