Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty...
Strona główna » Reklamacje do 31.12.2022

Reklamacje do 31.12.2022

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. Rękojmia to tryb dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fabryczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

 2. W sytuacji wystąpienia wady, konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli sprzedawca nie zgadza się z tym wyborem, może zaproponować inne rozwiązanie: pod uwagę będą brane następujące okoliczności:

  - łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru

  - charakter wady – istotna czy nieistotna

  - to, czy towar był wcześniej reklamowany

 3. Aby skorzystać z rękojmi wadliwego produktu, konsument może:

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

  Wymiana produktu lub usunięcie wady przez sprzedawcę nie ma zastosowania, jeśli produkt (przedmiot rękojmi) był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie spełnił obowiązku wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

  Klient może, zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.

  Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).

  b) żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego, w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub, w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałoby nadmiernych kosztów,np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

  Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca .

 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu klientowi. Żądanie usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od chwili stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego wyżej. W tym terminie klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady produktu. Jeżeli klient żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

 5. Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży lub zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży, lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) w formie pisemnej w następujący sposób:

  a) pisemnie na adres siedziby sprzedawcy: Omnibus Sprzęt Medyczny, ul. Różana 2, Dankowo, 82-500 Kwidzyn

  b) w formie elektronicznej na adres: handlowy@omnibus-med.com.pl lub serwis@omnibus-med.com.pl
  c) dla klientów posiadających konto w sklepie internetowym - możliwe jest złożenie reklamacji poprzez formularz na stronie sklepu sklep-omnibus.pl

 6. Poprawnie złożona reklamacja, umożliwiająca szybką reakcję sprzedającego, powinna zawierać:

  a) imię, nazwisko, adres, adres elektronicznej poczty oraz sposób do kontaktu ze sprzedającym (np. telefon)

  b) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji: rodzaj i czas wystąpienia niezgodności (wady) wraz ze wskazaniem żądania kupującego

  c) datę zawarcia umowy, ewentualnie dowód zakupu)

  Wymogi te jedynie są zaleceniem, aby w jak najszybszy i najefektywniejszy rozwiązać sprawę reklamacji. Nie wpływają na skuteczność ani ważność reklamacji.

 7. Jeżeli podane przez klienta informacje dotyczące reklamacji będą wymagały uzupełnienia, sprzedawca zgłosi się do składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie danych i wyjaśnienia.

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak reakcji sprzedawcy w tym terminie oznacza automatyczne uznanie reklamacji za zasadną.

 9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji klienta, lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi, niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie poproszony (w formie pisemnej) o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy (na jego adres).


  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności i Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu