Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty...
Strona główna » Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Konsument lub przedsiębiorca z prawami konsumenta, który zawarł umowę zakupu na odległość, w sklepie internetowym sklep-omnibus.pl ma prawo odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
Warunki i terminy odstąpienia konsumenta od umowy znajdują się w regulaminie sklepu internetowego w zakładce "Regulamin" http://www.sklep-omnibus.pl/regulamin-pm-5.html

Odstąpić od umowy i zgłosić zwrot towaru można online - poprzez panel klienta, dla osób zarejestrowanych w sklepie internetowym lub tradycyjnie, poprzez np. formularz, którego wzór znajduje się TUTAJ
Taki formularz jest dostarczany każdorazowo Klientowi wraz z zakupionym produktem oraz fakturą zakupu.
 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY¹
zawartej na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego

Adresat oświadczenia:
www.sklep-omnibus.pl
Omnibus Sprzęt Medyczny, A.Kozłowska-Laskowska i A. Laskowski s.c.
ul.Różana 2, 82-500 Dankowo


Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów, zakupionych w esklepie sklep-omnibus.pl:

Nazwa towaru: …................................................................................  Ilość²: ….........................
Nazwa towaru: …................................................................................  Ilość²: ….........................
Nazwa towaru: …................................................................................  Ilość²: ….........................

Jeśli do produktu dołączony był GRATIS niezbędny jest również jego zwrot.


Dane Konsumenta:
Imię i nazwisko: ….........................................................................................
Adres: …........................................................................................................
adres e-mail: ………...…................................................................................
Data odbioru zamówienia: …............................................  Nr zamówienia: ….............................................

Forma zwrotu płatności:

□ W pierwszej kolejności, zwrot zostanie wykonany w ten sam sposób, w jaki otrzymaliśmy płatność - na rachunek bankowy, z którego została dokonana przez Konsumenta uprzednio płatność (kartą, przelewem, blkiem, online), w esklepie sklep-omnibus

□ Rachunek bankowy nr   …...-............--….........--….........--….........--….........--….........  w banku: ................................................,
   tylko w  przypadku, gdy Konsument wybrał w esklepie opcję płatności za pobraniem.

PROSIMY O DOSTARCZENIE WRAZ Z TYM OŚWIADCZENIEM ZWRACANYCH PRODUKÓW³

PROSIMY O DOŁĄCZENIE DO TEGO OŚWIADCZENIA DOWODU ZAKUPU

                                                                                                                               ..........................................................
                                                                                                                                                                        DATA I PODPIS KONSUMENTA 
 
UWAGI SPRZEDAWCY:

Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów sprzedaży, w których towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dotyczy to również wyrobów medycznych, użytych już przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, których zwrot, ze względów higienicznych i ochrony zdrowia, jest wyłączony. Odstąpienie od umowy, zgodnie z regulaminem sklepu i Prawem Farmaceutycznym, ze względów sanitarnych, nie dotyczy produktów jednorazowych, medycznych sanitarnych itp.

¹ Formularz ten Konsument może wypełnić i odesłać tylko w celu odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, zakupionych, w prowadzonym przez Sprzedawcę, Omnibus Sprzęt Medyczny s.c., esklepie sklep-omnibus.pl dostępnym pod adresem internetowym www.sklep-omnibus.pl.
² Podanie tej informacji nie jest konieczne ale ułatwi Sprzedawcy rozpatrywanie niniejszego oświadczenia o odstąpieniu i przyspieszy jego realizację.
³ Omnibus Sprzęt Medyczny s.c. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności i Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu